မြန်မာ

ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလျှောက်ထားနေသူများသို့

ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်လျှောက်ထားနေဆဲအချိန်ကာလအတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုအတွက်အခက်အခဲရှိနေသူဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရလျှင်နေထိုင်စားသောက်စားရိတ်၊အိမ်လခနှင့်ကျန်းမာရေးကုသခြင်းကုန်ကျစားရိတ်အားကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်(0120-925―357)သို့