မြန်မာ

ဂျပန်ဘာသာအားလေ့လာသင်ယူလိုခြင်း

မိမိကိုယ်တိုင်စာလေ့လာ လိုသူအတွက် RHQမှ ဂျပန်စာသင်ခန်းစာ စာအုပ်အား ထောက်ပံ့ပေးပါမည်။

တဖန်ဂျပန်စာလေ့လာသင်ယူနည်းလမ်းနှင့်ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအတွက် လေ့လာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်းအားသိလိုသူများအတွက်ဂျပန်ဘာသာပညာရေးဆွေး‌နွေးအတိုင်ပင်ခံမှအကြံဥဏ်များပေးပါမည်၊

ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်RHQ ကူညီထောက်ပံ့ရေးစင်တာ(0120-068―655) သို့