မြန်မာ

ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့ကျင့်မှုသင်တန်းထောက်ပံ့ကြေးငွေ

ဒုက္ခသည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့်၌၎င်း၏မိသားစုမှကျောင်းဆက်တက်ခြင်းနှင့်ဘာသာရပ်ပြောင်းတက်ခြင်းများအတွက်တကြိမ်‌သောငွေကြေးအားထောက်ပံ့ပေးသည်။

ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း(03-3449―7049)သို့