فارسی

کسانیکه خواهان مشورت در مورد کار و شغل هستند

پناهندگانی که به رسمیت شناخته شده اند اگر برای اشتغال مشکلی دارند و یا برای پیدا کردن کار نیاز به مشورت دارند میتوانند با مشاورین کاری وشغلی این مرکز تماس بگیرند و مشورت کنند.

.شماره تماس مرکز کمک یاری آر اچ کیو ( 655-068-0120) میباشد