فارسی

کسانیکه تمایل به فراگیری زبان ژاپنی دارند

مرکز کمک یاری آر اچ کیو ( برنامه کمکی جهت حمایت از پناهندگان به رسمیت شناخته شده)

پناهندگانی که طبق کنوانسیون پناهندگان ژنو به رسمیت شناخته شده اند و خانواده آنها و یا افردایکه در کشور ثالث توسط دولت ژاپن بعنوان پناهنده پذیرفته شده اند، میتوانند در برنامه کمکی (آموزشی) جهت حمایت برای زندگی در کشور ژاپن شرکت کنند.

برنامه کمکی جهت حمایت از پناهندگان ( شرکت در دوره آموزشی از طریق فضای مجازی بصورت آنلاین خواهد بود)

کلاسهای زبان ژاپنی و راهنمای زندگی ( آموزش آداب ورسوم ، فرهنگ وغیره) جمعا 692 واحد ( هر واحد 45 دقیقه است) .
شخص میتوانید از بین دوره روزانه و یا شبانه یکی را انتخاب کنید.

کلاسهای دوره روزانه پنج روز درهفته روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 15:50 دقیقه بعدازظهر است

کلاسهای دوره روزانه دوبار درسال از ماه آوریل تا ماه سپتامبر ویا ماه اکتبرتا ماه مارس سال آینده (میلادی) دایرخواهد شد

کلاسهای دوره شبانه پنج روز در هفته روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 18:30 تا 20:50 شب میباشد که بمدت یکسال بوده و از ماه آوریل شروع و در ماه مارس سال آینده (میلادی ) تمام خواهد شد.

در طول شرکت دراین دوره آموزشی این مرکز هزینه معشیتی (شامل خوراک) ، هزینه مسکن و درمان را به پناهنده پرداخت خواهد کرد.

جهت ثبت نام با مرکز کمک یاری آر اچ کیو (655-068-0120) تماس بگیرید.