မြန်မာ

ဂျပန်ဘာသာလေ့လာနိုင်သော စာအုပ်အားလိုချင်သည်

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းစားဝတ်နေထိုင်မှုအတွက်အခက်အခဲများနှင့်နားမလည်သည့်အကြောင်းအရာများအားဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုသည့်အခါများတွင် RHQ ၏ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများအားလက်ခံပေးသည့်အောက်ပါနေရာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်ပါ။

ပင်မရုံးချုပ်/ Tokyo မြို့နယ်Minato ရပ်ကွက်
တနင်္လာနေ့မှ သောကြာ 9:30―17:00
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း ( 0120-400-250)သို့

Kansaiဌာနခွဲ Hyogo ခရိုင် Kobe မြို့
တနင်္လာမှーသောကြာ 9:30―17:00
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း (0120-400-250)သို့