မြန်မာ

စားဝတ်နေ‌ရေးအတွက်အခက်အခဲရှိနေသည်

လိုအပ်သောကူညီပံ့ပိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအားအသိအမှတ်ပြုပေးရန်အတွက်လျှောက်ထားနေဆဲတွင် တည်းခိုနေထိုင်ရန်အတွက်နေရာမရှိဟုသတ်မှတ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီး အရေးပေါ်ကူညီရန်လိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လျှင် အရေးပေါ်နေထိုင်ရန် နေရာအား ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။

ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်(0120-925―357)သို့